Privacy Statement

Taurus Electronic Design, hierna te noemen “T.E.D”, is een ontwikkelaar van elektronica voor de muziekindustrie. Producten en/of diensten die T.E.D onder andere aanbied zijn reparaties/ontwikkeling van effect-apparatuur en versterker-apparatuur, workshops en advisering.
Bij het aanbieden van onze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.
In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe T.E.D omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten u heeft.

Welke persoonsgegevens verwerkt T.E.D?

T.E.D verwerkt persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van opdrachtgever of workshop deelnemers. Deze bovengenoemde gegevens worden bewaard tot het einde van de dienstverlening.

Hoe worden de persoonsgegeven gebruikt?

T.E.D verwerkt uw gegevens in de eerste plaats voor het leveren van goederen en/of diensten. Daarnaast zullen e-mail en/of telefoonnummer gebruikt worden om in contact te blijven met de opdrachtgever.

Tot slot worden uw gegevens gebruikt het optimaliseren van onze diensten en verbeteren van onze website.

Welke rechten heeft u?

Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft T.E.D minimaal de volgende informatie van u nodig:

  • uw volledige naam;
  • uw adres;
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een watermerk en het Burgerservicenummer afdekt).

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen.

Inzage in uw gegevens

U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door T.E.D worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Correctie van uw gegevens

Als de gegevens waarover T.E.D beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens

In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking

Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is T.E.D van mening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat.

Overdracht van uw gegevens

U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van uw overeenkomst met uw dienstverlener. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

Klacht indienen bij de toezichthouder

Bent u niet tevreden over de manier waarop T.E.D uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe u ons kunt bereiken

Als u vragen heeft of gebruik wil maken van uw rechten dan kunt u op verschillende manier met ons contact opnemen.

  • Ons adres is: Klaverweide 10, 3871 PD, Hoevelaken
  • Van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur zijn wij telefonisch bereikbaar op 06-15298782.
  • Voor vragen over privacy en gegevensbescherming kunt u ons mailen op info@tauruselectronicdesign.nl.

T.E.D kan de inhoud van de privacyverklaring aanpassen.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 september 2018.